Dokonania Poniatowskiego
Ciekawostki / 12 kwietnia 2018

Historia Polski posiada na swoich kartach wiele wydarzeń, które miały zarówno wydźwięk pozytywny, jak i negatywny. Stanisław August Poniatowski – czyli ostatni król Polski – i jego rządy to okres, w którym następowały wielkie wydarzenia dla naszego kraju. W 1791 roku – w czasie obrad Sejmu Czteroletniego – uchwalono konstytucję Polski. W 1765 roku, dzięki inicjatywie króla Poniatowskiego, powstała Szkoła Rycerska. Warto dodać, że umożliwił przeprowadzenie modernizacji armii, również tzw. komisja mennicza powstała z jego inicjatywy, która miała zajmować się sprawami finansowymi ówczesnej Polski. Król Stanisław August Poniatowski – mimo dużych sukcesów – jest często oceniany przez pryzmat wielkich rozbiorów Polski, które miały miejsce za jego panowania.

Sytuacja Polski w II połowie XVIII wieku
Ciekawostki / 3 kwietnia 2017

Trudne wydarzenia, jakie spotkały Polskę za panowania ostatniego król – Stanisława Augusta Poniatowskiego, sprawiły, że kraj został znacznie podzielony. Doszło do tego podczas II rozbioru i III rozbioru, które miały miejsce pod koniec wieku XVIII. Sytuacja, w jakiej znalazła się Polska po tym okresie była nadzwyczaj trudna. Warto dodać, że po III rozbiorze Polski, jaki odbył się za sprawą carskiej Rosji, Prus oraz Austrii, państwo polskie zniknęło z mapy na ponad 120 lat (Polska na mapach pojawiła się w roku 1918). Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych okresów funkcjonowania państwa polskiego. Należy jednak zaznaczyć, że już na początku XIX wieku powstało wiele inicjatyw, które miały utorować drogę do odzyskania niepodległości.

Wydarzenia historyczne za panowania Poniatowskiego
Ciekawostki / 22 kwietnia 2016

Okres panowania ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego – był naznaczony zarówno wydarzeniami pozytywnymi dla kraju, jak również wielkimi klęskami. Istnieje kilka ważnych wydarzeń, które miały miejsce we wspomnianym okresie. Jednym z największych jest uchwalenie konstytucji 3 Maja. Jej uchwalenie było możliwe dzięki obradom Sejmu Czteroletniego. Kolejnym wydarzeniem, które na trwałe zapisało się w historii Polski za panowania Poniatowskiego była wojna polsko – rosyjska w 1792 roku. Jednak najczarniejszą kartą w historii tego okresu okazały się dwa rozbiory Polski (II i III). Należy tutaj dodać również tzw. Targowicę, która znacznie obniżyła rangę wcześniejszych działań króla. Za panowania Poniatowskiego doszło także do insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.