Dokonania Poniatowskiego

Historia Polski posiada na swoich kartach wiele wydarzeń, które miały zarówno wydźwięk pozytywny, jak i negatywny. Stanisław August Poniatowski – czyli ostatni król Polski – i jego rządy to okres, w którym następowały wielkie wydarzenia dla naszego kraju. W 1791 roku – w czasie obrad Sejmu Czteroletniego – uchwalono konstytucję Polski. W 1765 roku, dzięki inicjatywie króla Poniatowskiego, powstała Szkoła Rycerska.
Warto dodać, że umożliwił przeprowadzenie modernizacji armii, również tzw. komisja mennicza powstała z jego inicjatywy, która miała zajmować się sprawami finansowymi ówczesnej Polski. Król Stanisław August Poniatowski – mimo dużych sukcesów – jest często oceniany przez pryzmat wielkich rozbiorów Polski, które miały miejsce za jego panowania.