Wydarzenia historyczne za panowania Poniatowskiego

Okres panowania ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego – był naznaczony zarówno wydarzeniami pozytywnymi dla kraju, jak również wielkimi klęskami. Istnieje kilka ważnych wydarzeń, które miały miejsce we wspomnianym okresie.

Jednym z największych jest uchwalenie konstytucji 3 Maja. Jej uchwalenie było możliwe dzięki obradom Sejmu Czteroletniego. Kolejnym wydarzeniem, które na trwałe zapisało się w historii Polski za panowania Poniatowskiego była wojna polsko – rosyjska w 1792 roku. Jednak najczarniejszą kartą w historii tego okresu okazały się dwa rozbiory Polski (II i III). Należy tutaj dodać również tzw. Targowicę, która znacznie obniżyła rangę wcześniejszych działań króla. Za panowania Poniatowskiego doszło także do insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.